Levenslang dienaar

Ploeg, ijzer

Over de roeping om levenslang dienaar te zijn. De roeping om levenslang met een ploeg jouw voor in de aarde te trekken. Troostende woorden in de donkere dagen voor kerst. Thuiskomen.

Volgens het leesrooster van het NBG lezen we vandaag Jesaja 42, 1 – 13:

(1) Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,
ik heb hem met mijn geest vervuld.
Hij zal alle volken het recht doen kennen.
(2) Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,
hij roept niet luidkeels in het openbaar;
(3) het geknakte riet breekt hij niet af,
de kwijnende vlam zal hij niet doven.
Het recht zal hij zuiver doen kennen.
(4) Ongebroken en vol vuur
zal hij het recht op aarde vestigen;
de eilanden zien naar zijn onderricht uit.

(5) Dit zegt God, de HEER,
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen,
die de aarde heeft uitgehamerd
met alles wat zij voortbrengt,
die de mensen op aarde levensadem geeft,
en levensgeest aan allen die daar verkeren:
(6) In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen.
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden,
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen
en maak je tot een licht voor alle volken,
(7) om blinden de ogen te openen,
om gevangenen te bevrijden uit de kerker,
wie in het duister zitten uit de gevangenis.

(…)

Advent. In de kerkelijke kalender is het nu een tijd van verwachting. Verwacht wordt licht in donkere tijden. Verwacht wordt heil in verbrokkelde tijden. Verwacht wordt toekomst. Want mensen kunnen het niet alleen. De dienaar uit deze oudtestamentische lezing wordt in het nieuwe testament opvallend geactualiseerd in een mens zoals jij en ik. In Jezus van Nazareth, Jezus de Christus: bevrijder, gezalfde, redder, trooster, verlosser…

We lezen een levensnabije tekst. Vooral in vers 5 – 7 lees ik prachtige woorden, gebaseerd op de periode dat het geloof van het volk van God zijn voltooiing nadert. Daar, aan de stromen van Babylon, wordt het oude testament met gelouterde kennis opnieuw betekenis gegeven. Met een God die voorwaarden schept, mensen roept, behoedt en in dienst neemt voor zijn verbond. Mensen van het donker naar het licht leidend…

Het is bijna kerst…

Jack Steeghs

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s