De echte ondernemer

beursplein-5-beurs-amsterdam

De echte ondernemer is gericht op winstmaximalisatie en gaat handig om met de heersende normatieve kaders. Dat is van alle tijden en daar is niets mis mee. Uit de evangelielezing van vandaag…

Lucas 16, 1 – 8
(1) Hij zei ook, nu tegen zijn leerlingen: ‘Een rijk man had een rentmeester, maar hij kreeg klachten dat die zijn bezit verkwistte.
(2) Hij riep hem bij zich en zei: “Wat hoor ik daar over u? Ik wil dat u rekenschap aflegt, want zo kunt u geen rentmeester blijven.”
(3) De rentmeester zei bij zichzelf: “Wat moet ik doen? Mijn heer ontneemt mij het beheer. Spitten kan ik niet, en bedelen, daar schaam ik me voor.
(4) Ik weet al wat ik moet doen om te zorgen dat ze me, na mijn ontslag als rentmeester, in hun huis ontvangen.”
(5) Een voor een liet hij de pachters van zijn heer bij zich komen. Tot de eerste zei hij: “Hoeveel ben je mijn heer schuldig?”
(6) Die antwoordde: “Honderd vaatjes olijfolie.” Hij zei: “Hier is het contract, ga zitten en maak er vlug vijftig van.”
(7) De volgende vroeg hij: “En jij, hoeveel ben jij hem schuldig?” Die antwoordde: “Honderd zakken tarwe.” De rentmeester zei tegen hem: “Hier is je contract, maak er tachtig van.”
(8) De heer prees de gewiekste aanpak van de onrechtvaardige rentmeester. De kinderen van deze wereld gaan onderling immers handiger te werk dan de kinderen van het licht.

De onrechtvaardige rentmeester wordt geprezen. Door wie is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk de rijke man. Waarvoor? Voor het handig omgaan met de toenmalige cultuur – waarin het wettelijke verbod om rente te vragen werd omzeild door het te vragen totaalbedrag ‘illegaal met rente’ op te waarderen.

De onrechtvaardige rentmeester haalt ‘die onrechtvaardige rente’ er weer af en wordt daarvoor geprezen. Die handigheid maakt de onhandige rentmeester rechtvaardig in de ogen van de evangelist maar onrechtvaardig in de geest van de heersende juridische kaders. Het is precies deze omgang met waarden die vaker in het evangelie voorkomt en ervoor zorgt waar de radicaliteit precies zit: ogenschijnlijk eenvoudige handelingen krijgen door de daad een enorme impact. Ga er maar aanstaan.

Jack Steeghs

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s