Er verschijnen mensen op de zesde dag!

Vader Steeghs schildert

Het beste tot het laatst bewaard? In de scheppingsorde volgens Genesis 1 is de mens de laatste ‘soort’. En de soort ‘mens’ (man en vrouw) verschijnt niet alleen, hij krijgt meteen een hoofdrol. Het is de zesde dag als de top wordt bereikt.

Genesis 1, 24 – 31
24. En God zei: ‘Het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort: tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort.’ Zo gebeurde het.
25 God maakte de wilde beesten op het land, soort na soort, de tamme dieren, soort na soort, en alles wat over de grond kruipt, soort na soort. En God zag dat het goed was.
26. En God zei: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’
27. En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
28 God zegende hen, en God sprak tot hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’
29. En God zei: ‘Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan jullie, en alle bomen met zaaddragende vruchten; zij zullen jullie tot voedsel dienen.
30. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan alles wat dierlijk leven heeft, geef Ik al het groene gewas als voedsel.’ Zo gebeurde het.
31. God bekeek alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde dag.

Hoogtepunt. Op de zesde dag staat er een volmaakte wereld, met de soort ‘mens’ aan het hoofd van Zijn Koninkrijk. Startschot voor eeuwenlang Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Peter Osendarp heeft een aspect dat in onze tijd gevoelig ligt, dat van de (agrarische) mens die heerst over dieren, uitgewerkt via vier typologieën.

Verderop in de Bijbel laat onderstaande verzuchting zien dat de Goddelijke opdracht om als mens (verantwoord) over de schepping te heersen niet licht valt:

Psalm 8, 5 – 7a
Wat is de mens, dat U aan hem denkt,
en het mensenkind, dat U voor hem zorgt?
U hebt van de mens bijna een god gemaakt,
omkranst met glorie en pracht.
U laat hem heersen over het werk van uw handen

Tja, verantwoordelijkheid kan als lood in jouw schoenen zakken of je overvragen. Daarom is volgens rabbijn Harold S. Kushner het volgende Bijbelvers het meest bemoedigende uit de hele wereldliteratuur:

Psalm 23, 4
Al moet ik door dalen van duisternis en dood,
ik ben voor geen onheil bang,
want U bent bij mij.

Wordt vervolgd.

Jack Steeghs

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s