Gezonden worden

Vrede

Elke keer weer als nieuw. Dat is de kracht van goede kunst, dat is de kracht van de Bijbel. Dit keer lees ik in Lucas 10 zowaar een handreiking voor het bezoekwerk. Waarom? Waartoe? Hoe pak je het aan? Wat levert het op? Er staat in deze passage genoeg geschreven om met elkaar te herkauwen.

Lucas 10,1-9
In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen
waarheen Hij zelf van plan was te gaan.
Hij sprak tot hen:
“De oogst is groot
maar arbeiders zijn er weinig.
Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.
Gaat dan,
maar zie, Ik zend u als lammeren onder de wolven.
Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel
en groet niemand onderweg.
In welk huis ge ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn:
Vrede aan dit huis!
Woont daar een vredelievend mens
dan zal uw vrede op hem rusten;
zo niet dan zal hij op u terugkeren.
Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden;
want de arbeider is zijn loon waard.
Gaat niet van het ene huis naar het andere;
In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt,
eet wat u wordt voorgezet,
geneest de zieken die er zijn
en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij.”

Gezonden worden. Ik vind het een prachtig inhoudelijk beeld van en voor gelovigen. En voor lezers die vinden dat het allemaal te mooi klinkt: lees a.u.b. niet over dat ene zinnetje heen. Gezonden, ja… ‘als lammeren onder de wolven’.

Prachtig… dat twee aan twee gezonden worden. Alleen is maar alleen.

Prachtig… dat gaan, naar alle plekken waar Jezus ook naartoe zou gaan.

Prachtig… want het is nu tijd om te oogsten. De tijd dat geboorte, opgroeien en rijpen tot voltooiing komen. Daar is alle inspanning op gericht. Voor alle mensen. Gemakkelijk voorstelbaar voor boeren en tuinders met hun arbeid te midden van vee en gewassen.

Prachtig… dat in het waarmaken van je zending bagage ‘afwezig’ mag blijven… Moeilijk? Vorige generaties in een meer overzichtelijke maatschappij hebben op dit punt een voorsprong gekend… Niet voor niets heeft de Presentiemethode de laatste jaren op het snijvlak van zorg, welzijn, management en geloof school gemaakt.

Prachtig… de etiquette die van het bezoekwerk gegeven wordt. Het lijkt alsof alle boeren en tuinders die ik eens mocht bezoeken levensnabij aan me voorbij trekken. Vrede proeven in wat je aantreft. En delen.

Dat is de oogst.

Prachtig…

Jack Steeghs

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s