Onze vader…

Gedachten bij het bidden van: Onze Vader…

Lees verder

Boerenpastoraat – mijn weg (6)

Schapen hoeden - schilderij Louis Steeghs

Met een schilderij van ‘ons pap’ verbind ik verleden – heden en toekomst in een serie over mijn weg. Deel vijf: taal.

Lees verder

Boerenpastoraat – mijn weg (5)

Schapen hoeden - schilderij Louis Steeghs

Met een schilderij van ‘ons pap’ verbind ik verleden – heden en toekomst in een serie over mijn weg. In deel vijf: wat, als de weg langer duurt dan gedacht?

Lees verder

Gezonden worden

Vrede

Elke keer weer als nieuw. Dat is de kracht van goede kunst, dat is de kracht van de Bijbel. Dit keer lees ik in Lucas 10 zowaar een handreiking voor het bezoekwerk. Waarom? Waartoe? Hoe pak je het aan? Wat levert het op? Er staat in deze passage genoeg geschreven om met elkaar te herkauwen.

Lees verder

In de tussentijd… leven als geïnspireerde mensen

Diagram

In de nieuwtestamentische lezing die vandaag op het leesrooster staat gaat het over leven in de ‘tussentijd’. Jezus trok ooit als mens tussen mensen rond op aarde. Meerdere generaties na zijn dood ontstond het nieuwe testament. Vooral de eerste christenen leefden sterk met de gedachte dat het einde der tijden elke dag daar kan zijn. Dit betekent de opgave van leven zonder te weten hoe lang het duurt ‘totdat Hij komt’. Hoe doe je dat?

Lees verder