Onze vader…

Gedachten bij het bidden van: Onze Vader…

Onze Vader die in de hemel zijt…
De vaderfiguur uit het overgeleverde christelijke geloof is een vader die oog heeft voor elke vorm van leven. We beginnen te bidden vanuit dat vertrouwen.
Deze vader zit in de hemel, maar komt soms voelbaar naderbij. De hemel staat daarom voor het ongrijpbare mysterie dat we God noemen. Daarom blijven we bidden vanuit onze beperktheid en reiken we met woorden naar een perspectief van uiteindelijkheid. Zo zou het kúnnen zijn…

…Uw naam worde geheiligd, uw Rijk kome…
Heiligen is apart zetten. Elk geboren mensenkind moet het doen met beperkte condities van leven. Daarom is het wijs om vanuit die beperktheid regelmatig ruimte te maken voor het mysterie, leren getuigen van een rijk dat nu nog niet volkomen is maar wel gewenst…

…Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel…
Zoals het leven nu is zo zal het niet blijven: God is normatief. Er is in de wereld onvrede, onrecht, armoede, er zijn ziektes waarvoor geen medicijn is… Vanuit het onaffe alledaagse heden verlangen we allemaal naar heelheid.

…Geef ons heden ons dagelijks brood…
Heel de aarde, ja ieder schepsel heeft verzorging nodig: voedsel, water, verzorging, perspectief van leven… Onze dagelijkse realiteit is niet volkomen zolang er ergens op de wereld tekorten zijn die een volwaardig leven onmogelijk te maken. Daar bidden we voor.

…En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren…
Er zijn schulden, wij maken schulden, ik maak schulden. Punt is niet dát we tekort schieten maar wat we met dat gegeven doen. In het overgeleverde christelijke geloof is een tekort niet een situatie die weggestreept wordt maar een realiteit die erom vraagt erkend te worden om voor God gebracht te worden. Vanuit die houding erkennen we onze gezamenlijke tekorten en kunnen we elkaar daarop in liefde aanspreken.

…En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade…
Het blijft voor ieder mens een levenslange opdracht om te kiezen voor die opties die jou en mij meer mens maken. Leven in God is niets anders dan elke dag opnieuw het leven aanroepen, vanuit jouw concrete levenssituatie.

…Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid…
Getuigen van schepsel in de schepping zijn zet aan tot ontmoeting. Ik sta er niet alleen voor, wij ook niet. Pas in de ontmoeting beseffen wij wat het is om mens te zijn en hoe het verder moet met het realiseren van een stukje hemel op aarde.

…Amen.
Vertrouwen. Waarmaken. Moed. Elke dag opnieuw. Daarom is Jezus Christus belangrijk. Hij leefde als medemens tussen de mensen. Hij is het die duidelijk maakte dat geloven niet zonder consequenties is. Uiteindelijk staat ‘amen’ voor het getuigenis dat het waar kan worden: leven in een hemel op aarde. En altijd persoonlijk: mens waar ben je en waar sta je voor?

(Foto: vele versies van het Onze Vader in het Karmelietessenklooster op de Olijfberg in Jeruzalem, visual hunt, brionv)

Jack Steeghs

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s