Tien geboden voor de boerderij (7)

NL-rivieren

Op het oogstfeest Pinksteren kreeg het Joodse volk de Tien geboden. De Tien geboden zijn de voor christengelovigen belangrijkste wetten geschreven op twee stenen tafelen. Voor het Vaticaan zijn de Tien geboden aanleiding geweest om de Tien geboden voor het milieu uit te brengen (zie: duurzame kerk). Voor mij alle aanleiding voor een agrarische tint. Vandaag deel 7.

7. Stromen als een rivier. Het stoppen van de wereldwijde armoede vraagt eerlijke verdeling van alle grondstoffen.

Bij dit gebod moet ik onmiddellijk denken aan het profetische visioen dat het paradijsverhaal uit Genesis naar de kroon steekt: het visioen van de tempelstroom.
Voor wie dit visioen niet (goed) kent, probeer eens het volgende stappenplan: word stil, lees onderstaande tekst in en met een groep, word stil, lees de tekst opnieuw en deel met elkaar wat dit visioen met jou doet, wat dit met geloof van doen heeft.
Pas daarna bespreken welke praktische inzichten zijn opgekomen om iets te doen aan wereldwijde armoede en een meer eerlijke verdeling van grondstoffen.
Voor wie meer wil lezen over meditatievormen, lees over de Lectio Divina .

Ezechiël 47, 1 – 12
Toen bracht hij mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik onder de drempel water opwellen en in oostelijke richting stromen; de voorzijde van de tempel ligt immers op het oosten. Het water stroomde eerst zuidwaarts langs de muur en vervolgens langs de zuidkant van het altaar. Hij leidde mij door de noordpoort buitenom naar de oostelijke buitenpoort, en rechts daarvan kwam het water weer tevoorschijn.
De man ging verder oostwaarts met de meetstok in de hand en mat een afstand af van duizend el. Daar liet hij mij door het water waden en het kwam tot mijn enkels. Weer mat hij een afstand van duizend el af. Hij liet mij door het water waden en het kwam tot mijn knieën. Opnieuw mat hij een afstand van duizend el af; hij liet mij door het water waden en het kwam tot mijn middel. Nog eens mat hij een afstand van duizend el af; nu was het een rivier, ik kon er niet meer doorheen waden. Het water was zo diep dat men er alleen zwemmend overheen kon.
Toen vroeg hij: ‘Hebt u dat gezien, mensenkind?’ Daarop liet hij mij teruggaan langs de oever van de rivier. En op de terugweg zag ik aan beide oevers overal bomen staan. Hij zei: ‘Dit water stroomt door het oostelijk deel van het land naar de Araba, mondt uit in de Zoutzee en maakt het water van de zee gezond. De rivier brengt leven overal waar hij stroomt, het wemelt er van dieren. De zee zit vol vis, want de rivier die erin uitmondt, maakt het water gezond. Overal waar hij stroomt is volop leven. Langs de kust, van Engedi tot En-Eglaïm, staan vissers en hangen er netten te drogen. De vissoorten zijn er even talrijk als in de Grote Zee. Het water in de plassen en in de moerassen wordt echter niet gezond; het zal voor de zoutwinning dienen.
Aan beide oevers van de rivier groeien allerlei vruchtbomen; hun bladeren verdorren niet en ze zijn nooit zonder vruchten. Elke maand dragen ze vruchten, omdat het water dat ze voedt uit het heiligdom komt. De vruchten zijn eetbaar en de bladeren hebben geneeskracht.

Golfslag aan het strand

Tot slot van deze bijdrage een gebed uit Thailand: ik wil als het water zijn…

Wordt vervolgd.

Jack Steeghs

Een gedachte over “Tien geboden voor de boerderij (7)

  1. Beste Jack, bedankt voor je mooie teksten en het gebed uit Thailand. Het zijn mooie teksten om in een thema-viering water te gebruiken. Ik kende het bovenstaande verhaal, maar wist niet meer waar ik het kon vinden. Ik moest bij dit gebod aan Jesaja 66,12 Want zo spreekt de Heer ‘Ik laat vrede naar haar toestromen als een rivier’.
    Marjolein

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s