Almacht

Macht in voedselketen

Macht en almacht in psalm 21. Beladen begrippen in een democratie zoals de onze. Wie draait er aan de knoppen?

Psalm 21, 1 – 14
(1) Voor de leider van de muzikanten.
Een zangstuk op naam van David.
(2) Heer, om uw macht is de koning verheugd,
hij jubelt uitbundig om uw overwinning.
(3) U hebt hem gegeven wat zijn hart begeert,
wat zijn lippen vroegen is hem niet geweigerd.
(4) U was hem vóór met overvloed aan zegen,
met een gouden kroon hebt U zijn hoofd geëerd.
(5) Hij vroeg U om leven, en U hebt het hem gegeven,
lengte van dagen, voorgoed.
(6) Groot is zijn faam door uw overwinning,
U hebt hem bekleed met verhevenheid en pracht.
(7) U geeft hem zegen, een zegen die duurt;
bij het zien van uw aanschijn is hij zielsgelukkig.
(8) Ja, de koning vertrouwt op de HEER;
hij wankelt niet: de Hoogste heeft hem lief.
(9) Uw hand weet elke vijand te vinden,
uw rechterhand vindt iedereen die U haat.
(10) Zij komen terecht in een oven van vuur,
zodra U uw aanschijn laat zien.
U verslindt hen in uw woede,
verteert hen in dat vuur.
(11) De vrucht van hun schoot vaagt U weg van de aarde,
hun zaad vaagt U weg uit het mensdom.
(12) Zij zinnen op kwaad tegen U,
beramen hun listen, maar slagen nooit:
(13) U bindt hen schouder aan schouder,
en stelt U dreigend voor hen op.
(14) Verhef u, HEER, in uw macht;
wij zullen zingen en musiceren over uw grote daden.

Almacht?
De door de koning aan de Heer toegeschreven macht uit vers 2 puzzelt me. Omdat de koning een band met de Heer onderhoudt (vers 8) lijkt deze macht een soort van almacht die boven elke tijd en plaats verheven is.
Dat gaat zover dat vijanden niet alleen verslagen worden (vers 9 en 10), zelfs hun nakomelingen krijgen geen kans op leven (vers 11). Hoe zit het met mensenrechten? Hoe zit het met een tweede kans?
Maar… mag ik deze macht op deze directe manier ontleden? Is het niet zo dat deze Oud Testamentische macht buiten de gebruikelijke rationele kaders valt en daardoor niet zomaar door een postmoderne radar wordt opgemerkt? Niet te bedenken, wel te voelen en te geloven.

Jack Steeghs

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s