Leidraad en gesprek – psalm 97

Stel: je neemt de het Bijbelboek Psalmen als leidraad voor een gelovig leven, in het bijzonder psalm 97. En van daaruit raak je in gesprek. Dan zou dat gesprek op de volgende wijze kunnen verlopen…

Lees verder

Zing voor de Heer, erken jouw plek – psalm 96

Gedachtes die bij me opkomen na het lezen van psalm 96…

Lees verder

Mensen blijven mensen, God blijft God – de brug in psalm 95

Een psalm in twee delen: (a) een loflied op de schepping en (b) een reflectie van God op het gedrag van ‘zijn’ mensen… Psalm 95. Met enkele gedachten die bij mij opkomen in deze Vastentijd.

Lees verder

Wonen in de stilte van het dodenrijk – psalm 94

Een passage in psalm 94 heeft het over ‘wonen in de stilte’. Deze stilte staat voor het dodenrijk. Alles wat doods is lijkt geen contact meer te hebben met het goddelijke.

Lees verder

Overgave – psalm 93

Een troonbestijgingspsalm vandaag. Een bevestiging van het koningschap van God. Psalm 93.

Lees verder