De keukentafel… Niet zomaar een plaats…

Lunch aan Keukentafel

Januari 2015. Gemeenten hopen dat de keukentafel de plaats is waar het gebeuren gaat. Het ‘naar vermogen in de samenleving deelnemen.’ Dat hoop ik ook. Zolang het maar geen eenrichtingsverkeer is. En laten we hopen dat diegenen die zich onthand voelen in hun directe omgeving ondersteuning krijgen of durven te vragen.

Lees verder

Eten en zaken doen op de melkgeitenhouderij (9)

Verkoop Koop snede gras

Boeren doen zaken met elkaar. Dat is een kwestie van geven en nemen. Elkaar en de koopwaar recht doen. Voeden en gevoed worden…

Lees verder