Toren van Babel

Toren

Vanuit een in onze tijd gangbaar godsbesef van een ‘vonkje Hem’ in ons allemaal is het geen grote stap naar steeds weer nieuwe pogingen om God naar de kroon te steken. Voor mij het mooist gevisualiseerd door de wereldwijde prestigestrijd naar het hoogste gebouw. Gaat dit verhaal daarover?

Genesis 11,1-9
Alle mensen op aarde
spraken één zelfde taal en gebruikten dezelfde woorden.
Nadat ze uit het oosten weggetrokken waren
vonden ze een vlakte in Sinear
en vestigden zich daar.
Zij zeiden tot elkaar:
“Kom, laten we tegels maken en ze harden in het vuur.”
De tegels gebruikten zij als bouwstenen
met asfalt als mortel.
Nu zeiden ze:
“Laten
we een stad bouwen met een toren
waarvan de spits tot in de hemel reikt:
dan krijgen wij naam
en worden wij niet over de aardbodem verspreid.”
Toen God de HEER neerdaalde om de stad en de toren
die de mensen bouwden in ogenschouw te nemen,
zei Hij:
“Nu zijn ze één volk en spreken zij allen dezelfde taal.
Wat zij nu doen is nog maar een begin;
Later zal geen enkel van hun plannen meer te stuiten zijn.
Laten wij neerdalen
en verwarring brengen in hun taal,
zodat de een niet meer verstaat wat de ander zegt.”
En de HEER dreef hen van daar
naar alle kanten de hele aardbodem over,
en er kwam een einde aan de bouw van de stad.
Daarom noemt men die stad Babel
want de HEER heeft daar verwarring gebracht
in de taal van alle mensen
en hen vandaar over de hele aardbodem verspreid.

De hemel staat in dit oerverhaal niet voor het Koninkrijk van God – het gaat hier niet over het ideale samenlevingsbeeld van ‘een hemel op aarde’. De hemel staat hier voor de scheiding van de wateren uit het scheppingsverhaal. Op de tweede dag werden de wateren uit hemel en zeeën gescheiden door de hemelboog.
Dit verhaal handelt niet over het mogelijke gevaar dat mensen God naar de kroon kunnen of willen steken. Hier is aan de orde dat het geen goede zaak is als mensen op die grote lege aarde allemaal op een kluitje gaan wonen, allemaal hetzelfde nastreven en zo elkaar gaandeweg letterlijk steeds minder te vertellen hebben.

Daarom…

mogen er ontdekkingsreizigers komen… Pioniers, verspieders, plannenmakers, ondernemers, bouwvakkers, kunstenaars, komieken, boekhouders, boeren, musici, economen, verkopers, bestuurders, reparateurs, schilders, theologen, biologen, filosofen, psychologen, technici, medici, politici, docenten, timmerlieden, sporters, acteurs, verzorgenden, schrijvers, etcetera. Allerlei culturen en subculturen. Gewone mensen, bijzondere mensen, opmerkelijke mensen. Mensen die voorop lopen en mensen die aanhaken. Dat het zo mag zijn… en blijven.

Jack Steeghs

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s