Hard werken. Waarvoor, waartoe?

Angelus Gebed Middaguur - Schilderij Louis Steeghs

Niet alleen boeren staan erom bekend harde werkers te zijn. Waarvoor, waartoe? In het Bijbelboek Prediker wordt al dat gezwoeg in een realistisch toekomstperspectief geplaatst.

Prediker 2, 20 – 21
(20) Ik zag geen enkele zin meer in al mijn harde werken en tobben onder de zon.
(21) Want als iemand door zijn kennis en wijsheid moeizaam iets gepresteerd heeft, moet hij het toch overlaten aan een ander, die er niets voor gedaan heeft. Ook dat is ijdel, onzinnig.

Waarom zouden mensen aan Godsdienst doen?
Dat de logica van God een andere is dan die van mensen mag genoegzaam bekend zijn. Juist het ándere perspectief geeft te denken en zet aan tot handelen. Dit geldt in het bijzonder voor de Bijbelse Wijsheidsliteratuur waartoe het boek Prediker behoort. Alles heeft zijn tijd.

To everything, turn, turn, turn.
There is a season, turn, turn, turn.
And a time to every purpose under heaven.
A time to be born, a time to die.
A time to plant, a time to reap.
A time to kill, a time to heal.
A time to laugh, a time to weep.

The Byrds zongen ten tijde van de oorlog in Vietnam een lied gebaseerd op Prediker 3, waarin alle menselijke handelen in God’s handen wordt gelegd. Dit ‘antwoord’ geeft mooi de verscheidene rollen en het perspectief van een mensenleven aan.

De arbeid van een mens is een van de meest wezenlijke rollen waarmee een bestaan vorm en inhoud krijgt. Dat is iets anders dan al hetgeen je doet doorzien, laat staan de toekomst voorspellen. Dat is alleen God gegeven. En iets van zijn Glans proef je in en door je leven in al zijn verscheidenheid op zijn Kompas te leven. Ik zou het ‘met beleid afhankelijk durven zijn’ kunnen noemen.

Jack Steeghs

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s