Compassie met de arme en rijke

2015 Tijdens SP Bommelerwaard in gesprek, Oliver Twist - pikken wat je pakken kan, 12 december

Dat prachtige begrip ‘compassie’ maakt een wereld van verschil! Uit de lezing van de dag: een parabel van Jezus over de rijke man en de arme Lazarus.

Lucas 16, 19 – 31
(19) Er was een rijk man, die gekleed ging in purper en het fijnste linnen, en elke dag uitbundig feestvierde.
(20) Aan zijn poort lag een zekere Lazarus; hij was arm en zat onder de zweren.
(21) Hij had graag zijn honger gestild met wat er van de tafel van de rijke op de grond viel, maar nee, de honden kwamen en likten aan zijn zweren.
(22) Toen kwam de arme te sterven; de engelen droegen hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf, en werd begraven.
(23) In het dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op en zag van verre Abraham met Lazarus in zijn schoot.
(24) “Vader Abraham,” riep hij, “heb medelijden met me; stuur Lazarus om de toppen van zijn vingers nat te maken met water, en er mijn tong mee te verkoelen, want ik lijd hevig in dit vuur.”
(25) Maar Abraham zei: “Kind, vergeet niet dat jij het heel je leven goed hebt gehad en Lazarus altijd slecht; nu wordt hij hier getroost, en jij lijdt pijn.
(26) Bovendien, er gaapt tussen ons en jullie een diepe kloof; al zou iemand van hier naar jullie willen oversteken, hij zou het niet kunnen; evenmin kan iemand van daar naar ons komen.”
(27) Maar de rijke zei: “Dan, vader, vraag ik u hem naar mijn ouderlijk huis te sturen,
(28) want ik heb nog vijf broers. Laat hij hen gaan waarschuwen, zodat zij niet eveneens terechtkomen in dit oord van pijn.”
(29) Maar Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de Profeten; daar moeten ze naar luisteren.”
(30) Maar hij zei: “Nee, vader Abraham, als iemand van de doden naar hen toe komt, dan zullen zij zich bekeren.”
(31) Maar Abraham antwoordde: “Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden opstaat.” ’

Er gaapt een diepe kloof tussen mensen
Het verschil tussen de arme Lazarus en de rijke man kan kennelijk niet zomaar overbrugd worden (vers 26). Waarbij het niet aannemelijk is dat de rijke man de arme Lazarus niet gezien heeft; hij lag aan zijn poort (vers 20). Het is wel duidelijk dat de rijke man niet werd geraakt door de arme Lazarus. Gescheiden werelden, zelfs tot over de dood heen.

Luisteren naar Mozes
De brug tussen beiden ligt in het laatste vers: het luisteren naar Mozes en de Profeten. Dit luisteren betekent de Schrift kennen en onderhouden. Hier ligt een directe verbinding met de allereerste passage in de Bijbel waar armoede wordt genoemd, in het tweede boek van Mozes:

Exodus 22, 24 – 26
(24) Als u aan iemand van mijn volk geld leent, aan een noodlijdende in uw omgeving, gedraag u dan niet als een geldschieter. U mag geen rente van hem eisen.
(25) Als u iemands mantel in pand neemt, dan moet u die voor zonsondergang aan hem teruggeven.
(26) Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken, het is de beschutting van zijn blote lichaam, hij moet erin slapen. Roept hij Mij om hulp, dan zal Ik hem verhoren, want Ik ben vol medelijden.

Deze oudtestamentische handreiking betekent niets minder dan meevoelen met de noodlijdende ander. Compassie. Niemand kan er zonder. Toen en nu.

Jack Steeghs

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s