Tien geboden voor de boerderij (1)

Platteland door schilderij

Het is Pinksteren geweest. Het Joodse volk kreeg met Pinksteren de Tien geboden. De Tien geboden zijn de voor christengelovigen belangrijkste wetten geschreven op twee stenen tafelen. Voor het Vaticaan zijn de Tien geboden aanleiding geweest om de Tien geboden voor het milieu uit te brengen (zie: duurzame kerk). Voor mij alle aanleiding voor een agrarische tint. Vandaag deel 1.

Lees verder

Agrarische aanbidding? Bijbellezing vandaag: vrijdag 19 april 2013

Mais Zaaien

Regelmatig laat ik me inspireren door de via de geloofstraditie overgeleverde Heilige Schrift. De Bijbel is een belangrijke geloofsbron. Vandaag een passage die vaak rondom Sacramentsdag wordt gelezen. Wat geeft deze lezing mij vandaag aan zeggingskracht? En aan jou?

Lees verder