Zegen ons…

Psalm 67 spreekt veelvormig over dat prachtige gebaar zegenen: om je voor Gods zegen open te stellen en daarin je levensweg te vervolgen…

Psalm 67, 2 – 8
God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,

dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.
Laten de naties juichen van vreugde,
want u bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde.

Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.
De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
God, onze God, zegent ons.
Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.

Zegen is een kracht die ‘om niet’ geschonken wordt door God. Voor degene die deze psalm bidt spreidt de zegen zich uit naar alle volkeren en wordt de begrensdheid van het menselijke en de grootsheid van het goddelijke erkend.

Zegen is ook een kracht die je voor kunt leven – zo lezen we in de roeping van aartsvader Abraham (Genesis 12):

De HEER zei tegen Abram:
‘Trek weg uit je land, verlaat je familie,
verlaat ook je naaste verwanten,
en ga naar het land dat ik je zal wijzen.
Ik zal je tot een groot volk maken,
ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven,
een bron van zegen zul je zijn.
Ik zal zegenen wie jou zegenen,
wie jou bespot, zal ik vervloeken.
Alle volken op aarde zullen wensen
gezegend te worden als jij.’

In eenvoudig Nederlands is zegenen niets anders dan ‘goed spreken’ en daarin consequent verblijven. En, hoe lijfelijker verwoord hoe beter…

Heer, zegen deze ogen,
de ogen waarmee jij de wereld om jou heen kunt zien,
voor de goedheid die jij uitstraalt,
voor de mensen die jij ziet op jouw levensweg.

Zegen deze oren,
de oren waarmee jij de wereld om jou heen verstaat,
voor het luisteren naar de mensen om jou heen,
dat je hoopvolle woorden mag horen.

Zegen deze mond,
dat deze mond goed mag spreken,
vanuit de afkomst die je mee hebt gekregen,
over de mensen die op jouw levensweg verschijnen.

Zegen deze handen,
dat deze handen de kunst van het ontvangen ervaren,
dat ze mogen geven wat de moeite waard is,
dat de arbeid uit jouw handen tot zegen van anderen mag zijn.

Zegen deze voeten,
de voeten die jou dragen, levenslang,
dat ze jou mogen brengen naar wat jij verlangen zal,
dat ze jou leren dat geen mens het helemaal alleen uithouden kan.

Heer,
zegen ons hele doen en laten
om anderen meer tot zegen te zijn.
Amen.

(Foto: visual hunt, johnhain)

Jack Steeghs

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s