God, Jezus, Drie Koningen en zegen – psalm 105

Psalm 105 biedt voor ingewijden veel (oudtestamentische) kennis van het mysterie ‘God’ en zijn volk. In ons land is er veel verloren gegaan over het begrip en verstaan van geloof als levensbasis. Kan misschien Drie Koningen een inzicht prijsgeven?

Psalm 105, 1 – 5 . 7 – 11 
Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken, zing en speel voor Hem, spreek vol lof over zijn wonderen, beroem u op zijn heilige naam. Wees blij van hart, u die de HEER zoekt. Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid. Gedenk de wonderen die Hij heeft gedaan, de oordelen die Hij heeft uitgesproken.
Hij is de HEER, onze God, zijn besluiten gelden over de hele aarde. Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken zijn belofte aan duizend geslachten, het verbond dat Hij sloot met Abraham en voor Isaak bevestigde met een eed. Voor Jakob verhief Hij het tot wet, voor Israël tot een eeuwig verbond, toen Hij zei: ‘Ik zal jou Kanaän geven, dat land wordt je onvervreemdbaar bezit.’

Drie Koningen en zegen

Het in een groep bespreken van de levensovertuiging van één God en zijn geliefde volk is in ons land al snel zoiets alsof je je op drijfzand durft te wagen. We komen er met elkaar niet zomaar meer uit omdat de oren dichtgaan bij een exclusief spreken vanuit een binnenkerkelijk jargon. Wat het beste werkt zijn levende getuigenissen vanuit mensen die gewoon midden in het leven staan. Zodat gestaalde wetten leven in zich houden. Wat ook goed werkt is het gebruik van symbolen. Vandaag is het Drie Koningen. Het feest van de drie wijzen uit het Oosten die naar de pasgeborene Jezus komen kijken. Interessant is dat Caspar, Melchior en Balthasar de eerste niet-joden zijn waaraan Christus zich openbaart. Het universele christelijke perspectief doet zich dus al vrij snel na Jezus’ geboorte gelden; het niet voor eigen volk alleen geloven met inbegrip van leefruimte voor elkaar. In het verleden kenden we in sommige delen van ons land de opschriften ‘C+M+B’ bij de voordeur, voorafgegaan door de eerste twee cijfers van het jaar en aangevuld met de laatste twee cijfers van het jaar. Zo ontstaat voor 2023 de combinatie: 20+C+M+B+23. Deze letters, tekens en cijfers staan voor een zegenwens: ‘Christus zegen dit huis’ (Christus Mansionem Benedicat). Tevens kun je de initialen CMB gebruiken voor de namen van de drie koningen: Caspar, Melchior en Balthasar. Leven als zegen voor elkaar. Een Drie Koningen-wens voor 2023 die ik vanaf deze plek graag met alle lezers deel.

Jack Steeghs

Advertentie

2 gedachtes over “God, Jezus, Drie Koningen en zegen – psalm 105

  1. Mooie post Jack, CMB triggert bij mij omdat deze letters voor mij een soort van sleutel vormen om dichter bij de bron, lees god te komen. Gezamenlijk vormen deze letters het getal 18 (3 + 13 + 2) die refereert aan de letter R. Tenminste als je het alfabet nummeriek maakt. A = 1, B = 2 enzovoort. De R zie ik als de R van re-source, lees herbronnen of rethink of reniew. De C staat voor communicatie, connectie, co-creatie, community en last nut not least: creatie ofwel scheppend vermogen. De M staat in mijn vocabulaire voor mijn en M-powerment van binnenuit. De B staat voor back to basis and bewareness. Het bewustzijn om te zien en ervaren dat we allemaal verbonden zijn met een onuitputtelijke bron van onvoorwaardelijke liefde. Een liefde die verbindt en zich graag laat zien en zich manifesteert daar waar dit bewustzijn wordt gewaardeerd en de ruimte krijgt. Ik wens je veel onvoorwaardelijke liefde uit deze bron en CMB wijsheid 😊

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s