Het eerste gebod

Tien geboden Paard, van Gend & Loos - Openluchtmuseum Arnhem

In de evangelielezing van vandaag verbindt Jezus het Oude en Nieuwe Testament. Het gaat er hier niet om wat de beste godsdienst is: Jodendom of Christendom. Het gaat er hier om dat ieder mens bekommert hoort te zijn om het goede te doen en het kwade na te laten. Omdat je daardoor meer mens wordt.

Marcus 12, 28b – 34
(28b) ‘Wat is het allereerste gebod?’
(29) Jezus antwoordde: ‘Het eerste is dit: Luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer;
(30) u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht.
(31) Het tweede is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze twee, is er niet.’
(32) De schriftgeleerde zei Hem: ‘Juist, Meester, terecht zegt U: Hij is de Enige en er is geen ander dan Hij.
(33) Hem liefhebben met heel ons hart en heel ons inzicht en heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf is veel meer dan alle brand- en slachtoffers.’
(34) Toen Jezus zag dat hij met begrip antwoordde, zei Hij tegen hem: ‘U staat niet ver van het koninkrijk van God.’ Niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

Enkele eigentijdse variaties op het eerste gebod…

– ‘Een mens in nood help je, eerst’
(Tien geboden voor caritas en diaconie – brochure bij gelegenheid van het afscheid van het landelijk bureau DISK, 2014)

– ‘Bij het stijgen, sla mij niet’
(Tien geboden van het paard – Van Gend & Loos, 1958)

– ‘Gebruiken, niet misbruiken’
(Tien geboden voor het milieu – afgeleid van het Compendium voor de Sociale Leer in de geest van paus Benedictus XVI, 2005. Op mijn beurt werkte ik deze serie om tot de Tien geboden voor de boerderij)

– ‘Gij zult het vlammetje van hoop en liefde in mensen nooit doden maar oprakelen’
(Tien geboden van de kinderen van God – cultuurtheoloog Frank Bosman op conferentie Voorbijdeonteigening, 19 februari 2016)

Jack Steeghs

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s