Wie zeggen de mensen dat ik ben?

Deze week begin ik aan een nieuwe baan. Dag San Salvator, welkom De Twaalf Apostelen. Een korte verkenning aan de hand van het evangelie volgens Marcus.

Niet dat ik nou zo Bijbelvast ben. Maar soms komen teksten gewoon bovendrijven. Vaak zijn dat cadeautjes: Marcus 8, 27b – 29a.

Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben’. Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’

In het Marcusevangelie staat deze tekst ongeveer halverwege in het boek dat is opgebouwd volgens een sandwichstructuur. Dit betekent dat het ene verhaal omraamd wordt door het andere. In het centrum van dit evangelie is Jezus onderweg en vertelt hij van wat hem te wachten zal staan in Jeruzalem. De toon wordt ernstiger. Precies in dit deel bevraagt hij zijn leerlingen.
Hij vraagt openlijk om feedback. De literaire stijl is zo opgebouwd, om de lezers die de auteur voor ogen had duidelijk te maken wat het betekent om volgeling van de gekruisigde te zijn.

Feedback
Je kunt nog zo je best doen in je leven en met je goede werken, als je niet goed luistert naar hoe jouw omgeving jou ziet mis je iets. In de professionele wereld noemen ze dit feedback. Die kun je gevraagd en ongevraagd krijgen – dat laatste is de mooiste. Zélfs als het kritische feedback is.

Vier jaar geleden vertrok ik uit het aartsbisdom Utrecht. Niet omdat ik niet in de kerk wilde werken of niet onder een bisschop wil werken. Wel omdat de omstandigheden voor mij niet goed waren. Om een goede bodem onder mijn bestaan te ontdekken vestigde ik me als zelfstandige met het alter ego vroedman. Daarnaast ging ik solliciteren voor een betere levensbeschouwelijke basis.

Zelfstandigheid vanuit geloven is geen gemakkelijke combi en al helemaal niet als je daarmee iets wil in een verzakelijkte omgeving. Het kan eigenlijk niet omdat je vaak niet verstaan wordt, of zelfs als bedreiging wordt gezien. Toch doe ik het vanuit een overtuiging die ik nog steeds heb. Die vier jaar hebben me goed gedaan en hebben me veel meer kennis gebracht dan ik vooraf kon vermoeden:

– Ik ben geloviger dan ik durfde te bekennen
– Ik ben zelfstandiger dan sommige kringen toelaten
– Ik ben ongelofelijk breed geïnteresseerd en pas niet in hokjes
– En de belangrijkste: ik ben geliefd zoals ik ben

(Cartoon: fragment uit Flippie Flink, Mort Walker)

Jack Steeghs

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s