Verstandig en onverstandig – totdat Hij komt

Hoe leef je de tijd die je gegeven wordt, totdat die ene dag aanbreekt, totdat Hij komt? (In de woorden van de eucharistische acclamatie: ‘Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt’). Totdat Hij komt is eindtijddenken. En daarnaar handelen. Vertrouwde Bijbelse taal maar niet in onze wereld waarin meer het andere uiterste op de voorgrond staat: nu. De evangelielezing van deze dag zou daarom zomaar kunnen uitnodigen voor verstandige keuzes. Voor jezelf en voor een groter verband.

Mattheus 25, 1 – 13

Dan zal het met het koninkrijk der hemelen gaan als met tien meisjes, die met hun lampen op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom en vijf verstandig. Want de domme namen wel hun lampen met zich mee, maar geen olie. Maar de verstandige namen ook olie mee in kruiken, niet alleen lampen. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in. Midden in de nacht klonk er geroep: “Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet!” Toen stonden alle meisjes op en maakten hun lampen in orde. De domme zeiden tegen de verstandige: “Geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” Maar de verstandige gaven ten antwoord: “Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en voor jullie; ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf.” Toen ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom, en de meisjes die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft, en de deur ging dicht. Later kwamen ook de andere meisjes en riepen: “Heer, heer, doe open voor ons.” Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet.” Wees dus waakzaam, want je kent dag noch uur.

Verstandig handelen is voor de evangelist handelen alsof elke dag je laatste kan zijn. De domme meisjes gebruiken hun verstand niet, gebruiken de list van het medelijden wekken maar vinden (bij verstandigen) geen gehoor. De verstandige meisjes zijn niet gevoelloos maar weten dat er niet genoeg lampolie voor alle tien zal zijn. Als de tijd daar is zijn de vijf verstandigen klaar voor de bruiloft. Voor de dommen klinkt het antwoord: ‘ik ken jullie niet’. Oftewel: het koninkrijk van God vraagt om bereidheid, de wil om klaar te zijn, voorbereid zijn. Doen wat jou met het geschonken leven gegeven is. Daarom is geloven niet zoiets als een formule uit het hoofd leren maar veeleer een levensstijl inoefenen, waardoor je handelingsrepertoire altijd bij de tijd zal zijn. Totdat Hij komt.

(Foto: visual hunt, Martha de Jong-Lantink)

Jack Steeghs

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s