Leidraad en gesprek – psalm 97

Stel: je neemt de het Bijbelboek Psalmen als leidraad voor een gelovig leven, in het bijzonder psalm 97. En van daaruit raak je in gesprek. Dan zou dat gesprek op de volgende wijze kunnen verlopen…

Lees verder

Het lied van gerechtigheid, opmaat naar de Vastentijd

Deze keer een lied dat wordt aangereikt bij gelegenheid van een avondgebed (Gezangen Voor Liturgie 580). Teksten met verwijzingen naar het boek Genesis (de schepping van de mens) en de brief van Paulus aan de Efeziërs (over de nieuwe mens).

Deze teksten passen naar mijn idee uitstekend in de Vastentijd. Onderstaand de originele tekst en in de kolom daarnaast mijn meer eigentijdse bewoordingen (foto: visual hunt, Frank van Dongen).

Lees verder

Denkfouten in Kerken en Landbouw – Ik snap het wel, maar…

Ik ben al bijna 20 jaar beroepsmatig actief op het snijvlak van kerk en landbouw. Inzichten waarmee ik begon zijn nog steeds actueel… Vernieuwing is weerbarstig.

Lees verder

Eigenaarschap (2)

In agrarisch Nederland, groot geworden vanuit vele zelfvoorzienende gezinsbedrijven, is de afgelopen decennia het eigenaarschap een groot probleem geworden.

Lees verder

Nieuw leven voor coöperaties?

Onze wereld is op drift geraakt. Wie – zoals ik – al langer meegaat en de veranderingen in de landbouw van de afgelopen halve eeuw van binnenuit heeft meegemaakt, die zal herkennen wat ik onderstaand schrijf. Over de teloorgang van het coöperatieve gedachtegoed en wat er nodig is om vertrouwen te herstellen.

Lees verder