Als ik een boom ben, ben ik een …

Created with Nokia Smart Cam

Volgens de boomkalender in het museum van Staatsbosbeheer in het Drents-Friese Wold ben ik een wilg. Die boom bepaalt mijn levensloop, karakter en persoonlijkheid (wijsheid afkomstig vanuit de Kelten). Verbluffend herkenbaar.

Lees verder

Sicco Mansholt: voorbij de ‘grenzen aan de groei’

Sicco Mansholt

Het Mansholt-theater trekt door het land. Een aanrader voor iedereen die iets met landbouw, platteland en economie van doen heeft. Gedachten na het zien van de voorstelling in een gewezen voerfabriek getiteld: voorbij de ‘grenzen aan de groei.’

Lees verder

Tien geboden voor de boerderij (8)

Noahs' Ark

Op het oogstfeest Pinksteren kreeg het Joodse volk de Tien geboden. De Tien geboden zijn de voor christengelovigen belangrijkste wetten geschreven op twee stenen tafelen. Voor het Vaticaan zijn de Tien geboden aanleiding geweest om de Tien geboden voor het milieu uit te brengen (zie: duurzame kerk). Voor mij alle aanleiding voor een agrarische tint. Vandaag deel 8.

Lees verder

Natuurbeleving: proef de ruimte die ontstaat…

The future

Ik word verrast door de actualiteit die vandaag door de Bijbeltekst heen schemert. De actualiteit van God en de actualiteit van leven anno nu. Want is in onze tijd natuurbeleving niet alom tegenwoordig? Maar wat is een gezond opgaan in je omgeving? Wanneer wordt het afgoderij? Probleem blijft dat de culturele lucht in het nabije Oosten ten tijde van het ontstaan van dit stukje Wijsheidliteratuur niet de onze is. Maar gelukkig zijn er muzikanten zoals Leonard Cohen.

Lees verder