Hoe is het met… Grond Van Leven (2)

Sinds ik in parochie De Twaalf Apostelen werk is de gesprekskring Grond Van Leven mijn visitekaartje. Onderstaand indrukken van deelnemers, die eerder in artikelen in parochiebladen verschenen…

Lees verder

Gedeelde verhalen sturen boeren op weg

In een tijd waarin zakelijke belangen (in de landbouw) alle aandacht trekken vergeten we gemakkelijk dat het leven zo niet bedoeld is… Hoe uit deze situatie te geraken? Waar liggen kansen?

Lees verder

Sporen van God met mensen: gesprekskring Grond van Leven

Wat ik vaak vind zonder ernaar op zoek te zijn: sporen van God met mensen. Als ik meer systematisch aan de slag kan zijn leid ik die sporen graag via de banen van de gesprekskring Grond van Leven.

Lees verder

Geloofsgemeenschappen: drie lastige kwesties bij de zorg voor boeren

Drie lastige kwesties voor geloofsgemeenschappen die van betekenis willen zijn voor boeren op het platteland. Over het waarom schreef ik eerder het volgende.

Lees verder

Geboortegrond

Korenmolen De Hoop Rijswijk 2van2

Spreek een emigrant die na jarenlang in den vreemde te hebben gewoond thuis komt en je hoort wat er echt toe doet. Wat je in je jonge jaren hebt meegemaakt gaat een leven lang met je mee. Als volwassene op die periode terugblikken en van daaruit vooruitkijken is onlosmakelijk met jou verbonden. Op dit principe is mijn zomeraanbod Geboortegrond gebaseerd.

Lees verder